Finančný leasing

erste leasingCNC Industry Vám v spolupráci so spoločnosťou Erste Leasing ponúka varianty finančného plánovania, ktorým je možné obstarať potrebný majetok na podnikanie.

Formou leasingu je možné získať všetky  technológie, stroje a zariadenia pre priemysel a obchod, ako sú CNC stroje, páliace stroje, zváracie stroje, ďalej stavebné stroje, manipulačnú a dopravnú techniku.
Ide o dlhodobý prenájom hnuteľnej veci,  keď po skončení zmluvného vzťahu má klient predkupné právo na odkúpenie predmetu za vopred dohodnutú kúpnu cenu.

Výhody finančného leasingu
 • nie je potrebný jednorazový hotovostný výdavok na obstaranie predmetu – šetrí vlastné zdroje financovania
 • rozloženie splácania na dlhšie obdobie a tým aj zníženie nátlaku na cash-flow  klienta
 • nerovnomerná výška splátok kopírujúca príjmy klienta
 • fixné aj variabilné splátky
 • splácanie v českých korunách alebo v eurách
 • nájomné je daňovo uznateľným nákladom
 • možnosť odpočtu DPH z celej leasingovej splátky
 • finančný leasing je mimobilančnou položkou
 • rýchle a jednoduché uzavretie leasingovej zmluvy
 • rýchlejšie premietnutie ceny financovaného predmetu do nákladov
 • výhodné poistenie prostredníctvom dcérskej spoločnosti S SERVIS s. r. o.
Minimálne trvanie finančného leasingu podľa odpisovej skupiny
 • 1. odpisová skupina – 36 mesiacov
 • 2. odpisová skupina – 54 mesiacov
 • 3. odpisová skupina – 114 mesiacov

financovanie cnc strojovObchodný úver

Najrozšírenejší produkt financovania podnikateľských zámerov a investícií.  Ide o jednorazové obstaranie majetku do vlastníctva klienta.
Formou obchodného úveru je možné obstarať všetky technológie, stroje a zariadenia pre priemysel a obchod, ako sú CNC stroje, páliace stroje, zváracie stroje, ďalej stavebné stroje, manipulačnú a dopravnú techniku.
Klient je vlastníkom obstarávaného majetku a taktiež ho aj odpisuje. Leasingová spoločnosť v tomto prípade iba poskytne klientovi peňažné prostriedky na nákup požadovaného majetku s možnosťou úhrady priamo na účet dodávateľa.

Výhody obchodného úveru
 • nie je potrebný jednorazový hotovostný výdavok na obstaranie predmetu
 • financovanie až 100 % z obstarávacej ceny predmetu bez DPH
 • klient má predmet zaradený vo svojom majetku
 • nie je stanovená minimálna dĺžka splácania
 • optimalizácia cash-flow s možnosťou nepravidelného splátkového kalendára kopírujúceho cash-flow
 • fixné aj variabilné splátky
 • jednorazové uplatnenie DPH na vstupe z obstarávacej ceny – splátky nie sú zaťažené DPH
 • predmet financovania slúži zároveň aj ako garancia za poskytnuté financovanie
 • rýchle a jednoduché uzavretie zmluvy o financovaní
 • poistenie hradené v splátkach

NAPÍŠTE NÁM ...


antispam
Zadejte text z obrázku