Servis a údržba CNC strojov

Pravidelná preventívna údržba CNC strojov výrazne znižuje prípadné budúce náklady na opravy a predlžuje životnosť ich vretien. V CNC Industry ponúkame komplexný servis a údržbu stroja vrátane pravidelnej výmeny opotrebiteľných dielov. Nami vykonávané  podrobné kontroly vám pomôžu v dosiahnutí väčšej využiteľnosti dielne, menšieho počtu odstávok a výrobných strát, a teda aj vyšších úspor.

V rámci týchto preventívnych kontrol vykonávame dva druhy testov:

SERVISNÁ prehliadka

Kontrola jednotlivých funkčných celkov stroja (vedenie, guľkové skrutky, lineárne osi, hydraulický systém, lineárne/klzné vedenia atď.). Súčasťou prehliadky je aj výmena všetkých filtrov a ventilátorov stroja. V tejto fáze odporúčame zálohu dát riadiacej jednotky.

Kontrola vretena

Vykonáva sa tzv. vibračnou diagnostikou, pri ktorej je možné určiť skutočný stav ložísk a uloženia vretena, stav mazania, intenzitu vibrácií, rýchlosť pohonu vretena atď.

protokoly o vykonaných meraniach

Samozrejmosťou je finálny protokol o všetkých vykonaných meraniach a výsledkoch servisu.

cnc sústruh kontrolný panelVykonávané servisné úkony a opravy

Mechanické práce

  1. kompletné nastavenie geometrie stroja
  2. výmena guľkových skrutiek
  3. výmena lineárnych vedení
  4. montáž/demontáž vretien a revolverových hláv vrátane zapojenia a sprevádzkovania
  5. servisné prehliadky vrátane údržby stroja vrátane náplní a filtrov
  6. ďalšie mechanické práce

Elektrické práce

  1. Základná diagnostika
  2. Montáž motorov + nastavenie referencií všetkých osí
  3. Výmeny lineárnych pravítok a ďalšie

NAPÍŠTE NÁM ...


antispam
Zadejte text z obrázku